พรเจริญคอนกรีต

ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มอัดแรง แผ่นพื้นอัดแรง คอนกรีตแปรรูปทุกชนิด

ท่าทรายท่าข้าวเปลือก

ผลิตและจำหน่าย ทรายละเอียดและทรายหยาบ เรือดูดทราย ทั้งใหม่และมือสอง รวมทั้งอุปกรณ์การดูดทรายทุกชนิด

พรเจริญคอนกรีตและท่าทรายท่าข้าวเปลือก (PCC)

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พศ. 2542 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตทรายและเสาเข็ม แผ่นพื้น คอนกรีตอัดแรง ที่มีคุณภาพ ดังนั้น บริษัทจึงพิถีพิถันทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุที่มีคุณภาพในการใช้งานและนำมาจำหน่าย การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนรวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพ ทั้งก่อน ระหว่าง หลังการผลิต จนกระทั่งส่งมอบถึงมือลูกค้า ซึ่งทุกขั้นตอนอยู่ในการควบคุมดูแลของช่างผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรที่มีประสบการณ์ ภายใต้นโยบาย

"ทันเหตุการณ์ บริการฉับไว มุ่งเน้นคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนา"